Sąlygos ir taisyklės

 1. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamoms www.settedeco.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
 2. Jei „Settedeco“ dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, „Settedeco“ įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, „Settedeco“ įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Pirkėjo užsakymą.
 3. Po to, kai „Settedeco“ patvirtina užsakymą, prekės kaina nekeičiama – išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo „Settedeco“ tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės pakeista kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai „Settedeco“ elektroniniu paštu info@settedeco.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę, pakeista kaina, dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinama visa jo sumokėta suma.
 4. Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Pirkėjas galimybės naudotis www.settedeco.lt svetaine bus ribojamos.
 5. „Settedeco“ įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos Pirkėjo konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus „Settedeco“ taisyklėse numatytus atvejus.
 6. „Settedeco“ internetinėje parduotuvėje draudžiama:

6.1 kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško www.settedeco.lt  svetainės savininko sutikimo;

6.2  naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti www.settedeco.lt  sistemos veiklą.

 1. Nurodydami savo duomenis, Pirkėjai turi pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą faktūrą.
 2. „Settedeco“ turi teisę:

8.1  koreguoti puslapyje esančią informaciją – atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;

8.2  riboti Pirkėjų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;

8.3  prekių užsakymus vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekę iš anksto;

8.4 asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

 1. Pirkėjai, pirkdami prekes www.settedeco.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su elektroninės parduotuvės „Settedeco“ taisyklėmis.
 2. Remiantis LR PVM įstatymu, PVM sąskaitos faktūros už einamąjį mėnesį išrašomos ir perrašomos iki kito mėnesio 10 dienos.
 3. Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.
 4. „Settedeco“ įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui pagal numatytus terminus, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytoms, nuo www.settedeco.lt nepriklausančioms aplinkybėms, prekių pristatymo laikas gali skirtis nuo numatyto termino arba Pirkėjo ir „Settedeco“ aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytoms aplinkybėms, „Settedeco“ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.